Jadwiga Gala

Where words are not enough I add images, where an image does not suffice, I strengthen the message with words.

My poems (under the surname Miemus) can be found in Swidnica’s anthology „Cien Serca” (1995) and Walbrzych’s Almanac (1997), they were also printed in Swidnica’s „Integracja” (1991 no. 27), „Niezalezne Slowo” (1990 no. 16), „Rocznik Swidnicki” (1986, 1988/1989) and in the Almanac of the Swidnica’s Culture titled „Pegaz nad Swidnica” (1945-2000). I’ve posted photo haigas, haiku and haibun on: haigaonline (2009), Contemporary haibun online – April 2009 and Sketchbook – A Journal for Eastern & Western Short Forms. In 2020. I published a volume of poems titled „Biale skrzypce” as well as a children’s book „Kim jest Ako”.

I post all of my works on www.poezja.art

Tam gdzie nie wystarczą słowa dodaję obrazy, tam gdzie obraz to za mało, wzmacniam przekaz słowem.
Moje wiersze (pod nazwiskiem Miemus) znalazły się w świdnickiej antologii „Cień serca” (1995) oraz w Almanachu Wałbrzyskim (1997), były też drukowane na łamach ”Integracji” (1991 nr 27), ”Niezależnego Słowa” ( 1990 nr 16), ”Rocznika Świdnickiego” (1986,1988/1989) i w Almanachu Świdnickiej Kultury pt. ”Pegaz nad Świdnicą” (1945-2000). Foto haigi, haiku i haibun publikowałam na stronach: haigaonline (2009), Contemporary haibun online – April 2009 i Sketchbook – A Journal for Eastern & Western Short Forms. W 2020 roku wydałam tomik poezji pt. „Białe skrzypce” oraz bajkę dla dzieci „Kim jest Ako”.
Copyright © Jadwiga Gala 2002-2024